Obszary działalności

Klienci indywidualni

Prawo budowlane

 • Tworzenie umów inwestorskich
 • Reprezentacja Inwestora w dochodzeniu roszczeń przeciwko wykonawcom
 • Doradztwo prawne

 • Prawo rodzinne

 • Rozwód
 • Kontakty z dziećmi
 • Alimenty
 • Podział majątku
 • Porwanie rodzicielskie
 • Istotne sprawy dziecka

 • Prawo spadkowe

 • Formalności związane ze spadkiem
 • Zgłoszenie do US, ksiąg wieczystych
 • Ochrona przed długami zmarłego
 • Dział spadku
 • Powództwa o zadatek
 • Zabezpieczenie spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Spis i wykaz inwentarza

 • Sprawy frankowe

 • Analiza umów
 • Szacowanie wysokości roszczenia
 • Dochodzenie roszczeń od banków
 • Ustalenie nieważności umowy
 • „Odfrankowienie” umowy

 • Prawo karne

 • Reprezentacja podejrzanego
 • Oskarżony przed sądem
 • Odroczenie kary
 • Warunkowe zwolnienie
 • Przerwa w karze
 • Dozór elektroniczny
 • Zmiana warunków kary
 • Reprezentacja pokrzywdzonego

 • Zdarzenia drogowe

 • Reprezentacja w sprawie karnej
 • Odszkodowania z OC, AC
 • Zadośćuczynienie za krzywdę

 • Prawo ubezpieczeń

 • Reprezentacja przed ubezpieczycielami
 • Negocjacje i renegocjacje odszkodowań

 • Przygotowanie dokumentów

 • Tworzenie i analiza umów
 • Tworzenie opinii prawnych
 • Reprezentacja w sporze z deweloperami

 • Przedsiębiorcy

  Start

 • Dobór formy prawnej
 • Zakładanie spółek
 • Optymalizacja podatkowa

 • Bieżąca obsługa i doradztwo prawne

 • Opracowywanie i weryfikacja umów
 • Obsługa zgromadzeń wspólników
 • Dokumenty rejestrowe

 • Podmioty budowlane, nieruchomości, deweloperzy

 • Tworzenie i analiza umów
 • Reprezentacja, udział w negocjacjach
 • Doradztwo prawne
 • Stała obsługa prawna

 • Reprezentacja prawna

 • Dochodzenie roszczeń
 • Skuteczna windykacja należności
 • Negocjacje z kontrahentami i dłużnikami
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • Obrona przed roszczeniami z art. 299 k.s.h.
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Czyny nieuczciwej konkurencji
 • Sprawy karne gospodarcze
 • Sprawy karnoskarbowe

 • Wspólnoty mieszkaniowe

 • Obsługa prawna wewnątrzorganizacyjna
 • Wsparcie prawne w sporach z wykonawcami i deweloperami w tym w sprawach rękojmi za wady
 • Windykacja należności