Zespół

Wykwalifikowany zespół
Doświadczenie
Dyplomy i certyfikaty

Kancelaria dysponuje zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, zapewniających profesjonalne oraz stałe świadczenie obsługi prawnej, a także szerokim potencjałem technicznym i organizacyjnym.
Nasi specjaliści to osoby z doświadczeniem zawodowym pozyskanym w związku z reprezentacją przed sądami, organami administracji publicznej, organami postępowań karnych czy egzekucyjnych, w tym również współpracy z podmiotami gospodarczymi, w tym z branży budowlanej oraz nieruchomości.
Członkowie Kancelarii podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych oraz konferencjach naukowych
Zespół Kancelarii sukcesywnie powiększany jest o młodych, dynamicznie rozwijających się prawników.

M.Łukasiak
Adwokat
Magdalena Łukasiak

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku pod patronatem adwokata Wojciecha Bugaja. Biegle posługuje się językiem angielskim, potwierdzonym uzyskaniem Legal English Certificate (ILEC).
W obszarze jej głównych zainteresowań zawodowych pozostają: prawo budowlane, prawo gospodarcze, handlowe, spory cywilne, a także prawo karne. Realizuje stałą obsługą prawną dla szeregu podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie budowlanym, opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym, procesie budowlanym oraz przekształceniach przedsiębiorców. Zajmuje się tworzeniem podmiotów prawa polskiego z udziałem podmiotów zagranicznych oraz ich obsługą prawną na terenie Polski. Świadcząc pomoc prawną, łączy nabytą wiedzę z zakresu prawa oraz doświadczenie nabyte podczas pracy w podmiotach prawa handlowego z zakresu budownictwa.

Aplikantka pierwszego roku aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie w Gdańsku, ukończyła w czerwcu 2021 roku, otrzymując oceną bardzo dobrą na dyplomie. Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy magisterskiej zatytułowanej „Opinia prawna w przedmiocie roszczeń i środków prawnych wynikających ze spadkobrania, obciążenia składnika spadku ograniczonym prawem rzeczowym oraz rozbieżności treści ksiąg wieczystych a katastru nieruchomości”. Tematyka danej pracy odzwierciedla zainteresowania zawodowe Marty Świątek Brzezińskiej– szczególnie ciekawi ją bowiem procedura cywilna.
Aplikantka posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w kancelarii.

Aplikant adwokacki
Marta Świątek Brzezińska
Prawnik
Marta Guściora

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako praktykant w sądach gdańskich oraz asystent świadcząc przez ostatnie dwa lata pracę w kancelarii adwokackiej. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem cywilny, rodzinnym i spadkowym. Jej praca magisterska zatytułowana „Przestępstwo znęcania się w kontekście przemocy w rodzinie” związana jest natomiast gałęzią prawa karnego.
Prywatnie miłośniczka literatury kryminalnej.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, doświadczenie zdobywając w jednej z największych kancelarii adwokackich w województwie pomorskim.
W zakres jej głównych zainteresowań zawodowych wchodzi przede wszystkim prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne i karne. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. Specjalizuje się również w dochodzeniu odszkodowań, w szczególności wynikających z wypadków komunikacyjnych i szkód powstałych w majątku przedsiębiorstw.

Adwokat
Karolina Kruszyńska

Partnerzy